Zdalne szkolenia z automatyki przemysłowej

2 marca 2021by admin

ierwszym elementem wykorzystywanym do przeprowadzenia szkolenia jest pulpit zdalny – Remote Desktop Protocol, RDP – protokół pozwalający na komunikację z usługą terminala graficznego w Microsoft Windows. Usługa ta jest dostępna we wszystkich systemach operacyjnych Windows od wersji Windows 2000 za pomocą standardowo zainstalowanego programu Podłączanie pulpitu zdalnego.

Kursant podłączając się pulpitem zdalnym do maszyn które są umieszczone w laboratorium firmy ENCON uzyskuje tym samym pełnoprawny dostęp do oprogramowania inżynierskiego (np. PCS7, TIA portal, Step7), sieci laboratoryjnej oraz wszystkich zasobów pracowni (np. PLC). Przed szkoleniem, uczestnik otrzymuje krótką instrukcję jak skonfigurować połączenie VPN w systemie Microsoft Windows. W ten sposób, bezpiecznie i bez ryzyka wycieku danych, skomunikuje się z siecią laboratoryjną ENCON.

Drugim elementem wykorzystywanym do przeprowadzenia szkolenia jest Clickmeeting – dedykowana i sprawdzona platforma do przeprowadzania webinarów i szkoleń online. Oparta jest o przeglądarkę internetową i działa bez względu na wersję systemu operacyjnego.

Clickmeeting umożliwia zorganizowanie wirtualnej konferencji oraz zaprezentowanie trudnej tematyki w przystępny sposób. Dzięki platformie dystrybułowany jest głos i obraz od prowadzącego szkolenie do każdego z kursantów oraz w drugą stronę – audio i wideo od kursantów do trenera. Clickmeeting pomaga w udostępnianiu przez szkoleniowca dokumentów, prezentacji i czy pulpitu.

Prowadzący może przekazać swoje myśli na tablicy czy zademonstrować sposób działania oprogramowania, przejmując kontrolę nad komputerem kursanta. Platforma daje możliwość prowadzenie moderowanej sesji pytań i odpowiedzi. Trener z pomocą Clickmeeting ocenia postępy kursantów za pomocą punktowanych testów, wykorzystując moduł ankiety może poprosić uczestników o ich opinię na temat zajęć.

Przed szkoleniem kursant otrzymuje mailowe zaproszenie do pokoju uczestników. Po kliknięciu w link zamieszczony w zaproszeniu, w przeglądarce ma dostęp do wszystkich wyżej wymienionych funkcjonalności.

Chcesz się dowiedzieć więcej na temat webinarów?

BiuroENCON Sp. z o.o.

Autoryzowany partner Siemens

Autoryzowany partner Siemens
sklep.encon.plTECHNOLOGIA
5G
Automatyzacja przyszłości z przemysłowymi routerami Ethernet Helmholz „REX” 5G
https://www.encon.pl/wp-content/uploads/2021/03/TECHNOLOGIA_5G.png
BEZPŁATNE WEBINARIA12 czerwca 2024
Dyrektywa NIS2 i standard IEC 62443 czyli co trzeba będzie zrobić w zakładach przemysłowych w zakresie IACS Cybersecurity.
https://www.encon.pl/wp-content/uploads/2021/05/like.png
BiuroENCON Sp. z o.o.

© 2022 Wszelkie prawa zastrzeżone.
ENCON Sp. z o.o. należy do grupy 1encon Industry Group

https://www.encon.pl/wp-content/uploads/2021/02/logo_1encongroup.png

ENCON Sp. z o.o. – NIP: 8992535167 REGON: 020053759 KRS: 0000231125 – Sąd Rejonowy dla Wrocławia-Fabrycznej we Wrocławiu, VI Wydział Gospodarczy Krajowego Rejestru Sądowego, kapitał zakładowy: 150 000 zł, wniesiony w całości.

Spełniamy jakość ISO 9001:2015
https://www.encon.pl/wp-content/uploads/2021/02/gazele_biznesu_encon.png
Dołączyliśmy do programu Mitsubishi Electric SI Elite Program

© 2021 Wszelkie prawa zastrzeżone.
ENCON Sp. z o.o. należy do grupy 1encon Industry Group

https://www.encon.pl/wp-content/uploads/2021/02/logo_1encongroup.png

NIP: 8992535167 REGON: 020053759 KRS: 0000231125 – Sąd Rejonowy dla Wrocławia-Fabrycznej we Wrocławiu, VI Wydział Gospodarczy Krajowego Rejestru Sądowego, kapitał zakładowy: 150 000 zł, wniesiony w całości.

https://www.encon.pl/wp-content/uploads/2021/02/gazele_biznesu_encon.png
Spełniamy jakość ISO 9001:2015