Maszyny i linie produkcyjne

Budujemy i automatyzujemy linie produkcyjne, stanowiska, maszyny w różnych gałęziach przemysłu, wykorzystując do tego celu najbardziej zaawansowane systemy sterowania.
W ramach naszych projektów i usług zapewniamy budowę i dostawę kompletnych urządzeń jak również modernizację, przebudowę istniejących maszyn, stanowisk i linii produkcyjnych.
https://www.encon.pl/wp-content/uploads/2021/03/przenosniki_tasmowe.jpeg
Przenośniki i transportery
Przenośniki paskowe, płytkowe, grawitacyjne. Nowoczesne i niezawodne przenośniki.
https://www.encon.pl/wp-content/uploads/2021/03/pakowanie_prozniowe.jpeg
Budowa
maszyn
Przenośniki paskowe, płytkowe, grawitacyjne. Nowoczesne i niezawodne przenośniki.
https://www.encon.pl/wp-content/uploads/2021/03/automatyczny_transport_2.jpeg
Linie produkcyjne
Realizujemy linie produkcyjne całkowicie zautomatyzowane oraz spełniające oczekiwania klienta.
https://www.encon.pl/wp-content/uploads/2021/03/maszyna_do_destakowania.jpeg
Maszyna do destakowania
Maszyna do oddzielania produktów po procesie cięcia i układania produktów na palecie w określonej kolejności.
https://www.encon.pl/wp-content/uploads/2022/09/odwijak.jpg
Odwijaki
automatyczne
Odwijak w trybie automatycznym koryguje położenie krawędzi rozwijającego się materiału odnośnie „0” następnej maszyny z precyzją do +/- 3mm.
https://www.encon.pl/wp-content/uploads/2021/03/stanowisko_inspekcji_wiizyjnej.jpg
Systemy kontroli wizyjnej
Stanowisko wykonuje szybką inspekcję poszczególnych elementów i połączeń produktu. Precyzyjnie weryfikuje poprawność składania podzespołu, obecność poszczególnych elementów.
BiuroENCON Sp. z o.o.

Autoryzowany partner Siemens

Autoryzowany partner Siemens
sklep.encon.plTECHNOLOGIA
5G
Automatyzacja przyszłości z przemysłowymi routerami Ethernet Helmholz „REX” 5G
https://www.encon.pl/wp-content/uploads/2021/03/TECHNOLOGIA_5G.png
9-11 maja 2023ZAPRASZAMY NA
TARGI
https://www.encon.pl/wp-content/uploads/2023/03/logo_industry.png
https://www.encon.pl/wp-content/uploads/2021/05/like.png
BiuroENCON Sp. z o.o.

© 2022 Wszelkie prawa zastrzeżone.
ENCON Sp. z o.o. należy do grupy 1encon Industry Group

https://www.encon.pl/wp-content/uploads/2021/02/logo_1encongroup.png

ENCON Sp. z o.o. – NIP: 8992535167 REGON: 020053759 KRS: 0000231125 – Sąd Rejonowy dla Wrocławia-Fabrycznej we Wrocławiu, VI Wydział Gospodarczy Krajowego Rejestru Sądowego, kapitał zakładowy: 150 000 zł, wniesiony w całości.

https://www.encon.pl/wp-content/uploads/2021/02/gazele_biznesu_encon.png
Spełniamy jakość ISO 9001:2015

© 2021 Wszelkie prawa zastrzeżone.
ENCON Sp. z o.o. należy do grupy 1encon Industry Group

https://www.encon.pl/wp-content/uploads/2021/02/logo_1encongroup.png

NIP: 8992535167 REGON: 020053759 KRS: 0000231125 – Sąd Rejonowy dla Wrocławia-Fabrycznej we Wrocławiu, VI Wydział Gospodarczy Krajowego Rejestru Sądowego, kapitał zakładowy: 150 000 zł, wniesiony w całości.

https://www.encon.pl/wp-content/uploads/2021/02/gazele_biznesu_encon.png
Spełniamy jakość ISO 9001:2015